Sammen om lokal byudvikling

Vær med til Bystrategisk Udsyn i Sønderborg om lokal byudvikling og almene boliger. Vi retter blikket på de mindre og mellemstore byer og udfolder potentialerne i fire tematiske spor i løbet af dagen. Landsbyggefonden er vært for konferencen i samarbejde med Mandag Morgen.

Torsdag d. 02. juni, 2022

09:15 - 15:30

Bystrategisk Udsyn

1-dags konference

Alsik Hotel, Nørre Havnegade 21-25

6400 Sønderborg

Tilmeld
20191113MBR3058
Fysisk program
Online Program

09:15

Ankomst, registrering og morgenmad

Vi byder på croissanter, kaffe og te.

10:00

Velkommen til Bystrategisk Udsyn

Introduktion til konferencen og meget mere.

10:10

Lokal byudvikling i Danmark

Indflyvning til muligheder og udfordringer - nu og fremadrettet. 

10:45

Debat del 1: Almene boligers rolle i lokal byudvikling

Fire markante oplægsholdere giver forskellige vinkler med afsæt i fire temaer, som går igen som rød tråd for konferencen: 

  • Ældre og demografisk udvikling
  • Bystrategiske visioner 
  • Uddannelse og beskæftigelse
  • Udsatte områder i transformation 

Vi fokuserer på udfordringer, løsninger og potentialer, og de gode eksempler, der findes på lokal byudvikling i mindre og mellemstore byer. 

11:15

Kaffepause

11:30

Debat del 2: Almene boligers rolle i lokal byudvikling

Debat i salen og mellem oplægsholderne fra del 1. 

12:15

Frokost

Kyllinge risotto.

13:00

Inspirationsoplæg

Brendan Kilpatrick er inviteret som keynote på grund af sin internationale viden og erfaringer inden for byudvikling og generationsboliger. Aktuelt har PRP udviklet en ny boligtypologi, som muliggør flergenerationsliv i Chobham Manor.

13:40

Præsentation af eftermiddagens aktivitets-karrusel

Deltag i fire sessioner med forskellige indfaldsvinkler til lokal byudvikling. Hver session varer 20 min. og man roterer i hold.

13:45

1. Demografisk udvikling og ældre

Vi bliver flere og flere ældre - og det er vi nødt til at tage højde for, når vi arbejder med bystrategisk udvikling. I Fredericia har man gået netværks- og partnerskabsvejen og etableret almene seniorbofællesskaber i bymidten med stor succes. 

13:45

2. Bystrategiske visioner

Få indblik i Billunds visionsplan med et særligt afsæt i det nye kvartersbyggeri, Kastaniehjørnet, hvor kommunale plejeboliger er tænkt sammen med private og almene udlejningsboliger. Trivsel, vækst og samarbejde er i fokus, når borgmesteren sammen med det kommunale bagland ønsker at udvikle Billund kommune  og skabe lokal byudvikling.

13:45

3. Uddannelse og beskæftigelse

De er dygtige til beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg, hvor der samarbejdes i en strategisk bestyrelse på tværs af kommune og boligforening. Der er etableret en fremskudt indsats, som møder borgerne helt tæt på deres hverdag, og resultaterne er gode.   

13:45

4. Udsatte områder i transformation

Transformation af udsatte områder kræver at vi bryder med måden, vi aktuelt indretter os på nu og er villige til at eksperimentere. Sådan lyder det bl.a. fra BUILD og VIVE, der står for en ambitiøs følgeevaluering af 15 omdannelsesområder. Høre mere om de fysiske omdannelser og deres indvirkning på hverdagslivet og sociale forhold. 

15:15

Afsløring af ny byudviklingspris

Landsbyggefonden offentliggør en ny vigtig pris for dansk byudvikling, og vi får et lille glas til at slutte af på.

15:30

Tak for i dag!

09:45

Login

Streamingen åbner.

10:00

Velkommen til Bystrategisk Udsyn

Introduktion til konferencen og meget mere.

10:10

Lokal byudvikling i Danmark

Indflyvning til muligheder og udfordringer - nu og fremadrettet. 

10:45

Debat del 1: Almene boligers rolle i lokal byudvikling

Fire markante oplægsholdere giver forskellige vinkler med afsæt i fire temaer, som går igen som rød tråd for konferencen: 

  • Ældre og demografisk udvikling
  • Bystrategiske visioner 
  • Uddannelse og beskæftigelse
  • Udsatte områder i transformation 

Vi fokuserer på udfordringer, løsninger og potentialer, og de gode eksempler, der findes på lokal byudvikling i mindre og mellemstore byer. 

11:15

Kaffepause

11:30

Debat del 2: Almene boligers rolle i lokal byudvikling

Debat i salen og mellem oplægsholderne fra del 1.

12:15

Middagspause

13:00

Inspirationsoplæg

Brendan Kilpatrick er inviteret som keynote på grund af sin internationale viden og erfaringer inden for byudvikling og generationsboliger. Aktuelt har PRP udviklet en ny boligtypologi, som muliggør flergenerationsliv i Chobham Manor.

13:45

Digital eftermiddag - Ny viden: Nordiske boligorganisationers arbejde for at understøtte en positiv udvikling i tyndt befolkede egne

De demografiske udfordringer, som yderområder står overfor, er velkendte. Med den hurtige urbanisering har yderområder i hele Norden oplevet en befolkningsnedgang i de seneste årtier. Mange unge flytter til de større byer og den resterende befolkning bliver ældre. I denne session ser vi nærmere på de nordiske boligorganisationers rolle i forhold til at reagere på den ændrede demografi og hvilke konkrete løsninger, de spiller ind med.

Mandag Morgen interviewer forfatterne bag ny undersøgelse.

Fysisk deltagelse
Online deltagelse

Pris

Det er gratis at deltage på konferencen.

 

Parkeringsmuligheder

Der er mulighed for betalt parkering ved Alsik Hotel. De første to timer er gratis og herefter er prisen 12 kr. pr. påbegyndt time. Der er også er mulighed for at lade el-biler.

Transportmuligheder

Alsik Hotel ligger centralt i Sønderborg med blot 15 minutter i gåafstand fra stationen. Der er fine parkeringsmuligheder, hvis man kommer med bil. Derudover er der gode tog- og flyforbindelser til Sønderborg.

Find vej

Pris 

Det er gratis at være onlinedeltager på konferencen. 

 

Streaming

Online streaming finder sted her på bystrategiskudsyn.dk. 

På dagen finder du streamingen øverst på denne side.


Under streamingen er der mulighed for at chatte, stille spørgsmål til oplægsholderne og stemme ved afstemninger.  

På konferencen, d. 2. juni, får deltagerne indledningsvis en indflyvning til lokal byudvikling i Danmark.

Herefter retter vi blikket på de almene boligers bystrategiske bidrag til lokal byudvikling, hvor forskellige fagligheder, forståelser og perspektiver kommer i spil og udfordrer hinanden i en debat. 

Efter frokost arbejder vi i fire centrale spor og med potentialer i forhold til transformation, uddannelse og beskæftigelse, demografisk udvikling og bystrategiske visioner.

Konferencen afsluttes med offentliggørelse af en ny byudviklingspris.

Du kan tilmelde dig konferencen fysisk eller digitalt.

Vi glæder os til at byde dig velkommen!

Sammen om den grønne by

Torsdag d. 02. december, 2021

Vis

Sammen om den blandede by

Torsdag d. 08. juli, 2021

Vis

Sammen om bæredygtig byudvikling

Torsdag d. 29. oktober, 2020

Vis