Sammen om lokal byudvikling

Tak for din deltagelse på Landsbyggefondens anden bystrategiske konference! Nedenfor vil du finde små videointerviews med oplægsholdere, output fra de digitale afstemninger, Key Note præsentation og stemningsfotos fra konferencen. Vi glæder os til at se dig igen på vores næste konference, der afholdes d. 21. november 2022. Mere information følger snart.

Torsdag d. 02. juni, 2022

09:30 - 15:30

Bystrategisk Udsyn

1-dags konference

Alsik, Nørre Havnegade 21-25

6400 Sønderborg

Billedgalleri

På den fjerde konference, d. 2. juni, fik deltagerne indledningsvis en indflyvning til lokal byudvikling i Danmark af bolig- og indenrigsminister Christian Rabjerg Madsen.

Bagefter blev blikket rettede mod de almene boligers rolle i den lokale byudvikling i en interaktiv debat, hvor fire oplægsholdere diskuterede, hvordan de almene boliger kan biddrage og med fokus på demografi, bystrategiske visioner, uddannelse og beskæftigelse og transformation af udsatte områder.

Fra internationalt hold gav Brendan Kilpatrick, seniorpartner i PRP Architects, en keynote om udvikling af multigenerationsboliger.

Undervejs blev der afholdt fire fysiske workshops og en online workshop.

Afslutningsvis afslørede Bent Madsen, adm. direktør i Landsbyggefonden, den nye Blandet By Pris, som er stiftet i samarbejde med nyhedsmediet Byrummonitor.

Læs mere om Blandet By Pris her: Blandet By Prisen (byrummonitor.dk)