Bente Heltberg

Byggeteknisk konsulent, Landsbyggefonden

Byggeteknisk konsulent i Center for Særlig Driftsstøtte

Bente Heltberg er byggeteknisk konsulent hos Landsbyggefonden (LBF). Hun er sagsbehandler på renoveringsstøttesager og deltager i besigtigelser, drøftelser af projektbaggrund, løsningsforslag, samt af de økonomiske rammer for den enkelte sag. Bente medvirker i fondens interne og eksterne projekter. Herudover vejleder Bente om det vigtige tema grøn screening i forbindelse med renoveringsprojekter.

Dansk

3. Energi og finansiering: Grøn garanti samt Energi- og klimascreening

13:15

Torsdag d. 02. december, 2021

Facilitator: Mandag Morgen

Hvordan kan man få flere almene boligafdelinger og deres beboere til at springe ud i større energibesparende renoveringer? Landsbyggefondens præsenterer et bud på dette. Samtidig inviteres deltagerne til dialog om, hvordan man får øget investeringerne i energibesparende renoveringer i den eksisterende boligmasse.