Christian Rabjerg Madsen

Minister, Indenrigs- og Boligministeriet

Christian Rabjerg Madsen er uddannet cand.scient.pol., Aarhus Universitet.

Christian Rabjerg Madsen har været indenrigs- og boligminister siden 2. maj 2022 og han har været medlem af Folketinget siden 2015 og har tidligere været bl.a. finansordfører og politisk ordfører for Socialdemokratiet. Ministeren vil indlede konferencen med en tale om lige netop lokal byudvikling. Det er hans ønske at være minister for sammenhængskraft. Han er selv født og opvokset i et lokalsamfund. Derfor er det en naturlig mærkesag for ham at sikre lige muligheder.