Claus Bech Danielsen

Professor, BUILD

Claus Bech-Danielsen er uddannet arkitekt MAA

Claus Bech-Danielsen er professor MSO på Aalborg Universitet ved Institut for Byggeri, By og Miljø, og står bag en lang række akademiske artikler samt bøger om netop strategisk byudvikling. Han har gennem sin forskning tilegnet sig stor forståelse for og viden om arkitekturidealer, nyrenovering samt forholdet mellem byggeri og brugernes krav og ønsker. Aktuelt beskæftiger Claus Bech-Danielsen sig med forskning, der berører, hvordan vi bedst skaber fremtidens boligløsninger. Her peger han på, at vi skal turde eksperimentere og bryde med den måde, vi indretter os på nu. Han er også stærkt involveret i følgeevaluering af de udsatte områders transformation. 

 

Dansk

4. Udsatte områder i transformation

13:45

Torsdag d. 02. juni, 2022

Oplæg: BUILD og VIVE

Med Parallelsamfundsaftalen blev der i 2018 stillet krav om udvikling af fysiske og sociale forandringer i en række særligt udsatte boligområder, de såkaldte omdannelsesområder. Forandringerne skal være gennemført inden 2030. Landsbyggefonden har iværksat en følgeevaluering, der løbende skal følge udviklingen i 15 omdannelsesområder. Følgeevalueringen har et fysisk spor og et socialt spor. Det fysiske er kvalitativt orienteret med fokus på de fysiske omdannelser og deres indvirkning på hverdagslivet i områderne. Det gennemføres af BUILD. Det sociale spor er mere kvantitativt orienteret, og har fokus på områdernes sociale forhold. Det gennemføres af VIVE.