Ellen Højgaard Jensen

Direktør, Dansk Byplanlaboratorium

Ellen Højgaard Jensen er uddannet cand. scient i bygeografi

Ellen Højgaard Jensen er leder af Dansk Byplanlaboratorium. Hun har tidligere arbejdet med byfornyelse og udvikling af den almene boligsektor og undervist på både KU og RUC, hvor hun stadig er censor på geografi- og planlæggeruddannelserne. Ellen deltager i udviklingsarbejder og regeringsudvalg og er ofte oplægsholder på konferencer om bl.a. muligheder og udfordringer for lokaludvikling.

Dansk

Debat del 1: Almene boligers rolle i lokal byudvikling

10:45

Torsdag d. 02. juni, 2022

Under overskriften ‘Sammen om lokal byudvikling i små og mellemstore byer’ er formål med oplæg og paneldebat at gøre deltagerne klogere ved at give dem konkret viden om, hvordan vi skaber lokal byudvikling i små og mellemstore byer med almene boliger som hjørnesten med udgangspunkt i de fire overskrifter.