Erik Lauritzen

Borgmester, Sønderborg Kommune

Borgmester (S) i Sønderborg Kommune siden 2013

I sit virke som borgmester arbejder Erik Lauritzen aktivt for at udvikle Sønderborg Kommune. En udvikling, som skal være synlig i hovedbyen såvel som i de mindre byer og landsbyerne, påpeger Erik Lauritzen. Selv fremhæver han havneprojektet i Sønderborg, som et symbol på kommunens forvandling.

Erik Lauritzen vil til konferencen uddybe udviklingen ved havnen i Sønderborg, samt selvfølgelig komme ind på nogle af de andre bystrategiske investeringer, der har fundet sted i kommunen, privat såvel som kommunalt.

Dansk

Debat del 1: Almene boligers rolle i lokal byudvikling

10:45

Torsdag d. 02. juni, 2022

Under overskriften ‘Sammen om lokal byudvikling i små og mellemstore byer’ er formål med oplæg og paneldebat at gøre deltagerne klogere ved at give dem konkret viden om, hvordan vi skaber lokal byudvikling i små og mellemstore byer med almene boliger som hjørnesten med udgangspunkt i de fire overskrifter.