Gunvor Christensen

Projektchef, VIVE

Gunvor Christensen har en ph.d. i sociologi

Gunvor Christensen er projektchef hos VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd – som er en uafhængig statslig institution under Indenrigs- og Boligministeriet. Hun er med sin store erfaring og viden om det sociale boligområde ekspert i de centrale forskningsmæssige problemstillinger samt fremtrædende politiske syn, der eksisterer på netop boligområdet. Igennem tiden har Gunvor Christensen bl.a. stået i spidsen for en række store effektmålinger af boligsociale indsatser med fokus på tryghed, trivsel og sammenhængskraft. Aktuelt beskæftiger Gunvor Christensen sig med omdannelsen af de udsatte områder ud fra et socialt perspektiv.