Gunvor Christensen

Projektchef, VIVE

Gunvor Christensen har en ph.d. i sociologi

Gunvor Christensen er projektchef hos VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd – som er en uafhængig statslig institution under Indenrigs- og Boligministeriet. Hun er med sin store erfaring og viden om det sociale boligområde ekspert i de centrale forskningsmæssige problemstillinger samt fremtrædende politiske syn, der eksisterer på netop boligområdet. Igennem tiden har Gunvor Christensen bl.a. stået i spidsen for en række store effektmålinger af boligsociale indsatser med fokus på tryghed, trivsel og sammenhængskraft. Aktuelt beskæftiger Gunvor Christensen sig med omdannelsen af de udsatte områder ud fra et socialt perspektiv. 

Dansk

4. Udsatte områder i transformation

13:45

Torsdag d. 02. juni, 2022

Oplæg: BUILD og VIVE

Med Parallelsamfundsaftalen blev der i 2018 stillet krav om udvikling af fysiske og sociale forandringer i en række særligt udsatte boligområder, de såkaldte omdannelsesområder. Forandringerne skal være gennemført inden 2030. Landsbyggefonden har iværksat en følgeevaluering, der løbende skal følge udviklingen i 15 omdannelsesområder. Følgeevalueringen har et fysisk spor og et socialt spor. Det fysiske er kvalitativt orienteret med fokus på de fysiske omdannelser og deres indvirkning på hverdagslivet i områderne. Det gennemføres af BUILD. Det sociale spor er mere kvantitativt orienteret, og har fokus på områdernes sociale forhold. Det gennemføres af VIVE.