Jens Pilholm

Direktør, Civica

Arealudviklingsselskaber - byudvikling på tværs af interesser.

Jens Pilholm er direktør i den almene boligorganisation Civica. Han har mere end 20 års erfaring i den almene boligsektor i og omkring Odense. Civica administrerer mere end to tredjedele af boligerne, der skal rives ned i Vollsmose, og de har derfor spillet en naturlig rolle i udformningen af den seneste udviklingsplan for området.     

Dansk

Seks Deep Dives

13:15

Torsdag d. 03. juni, 2021