Jesper Loose Smith

Direktør, Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe

På konferencen vil Jesper bl.a. dele ud af sin viden og erfaring med at skabe levende beboerdemokrati og forplante en følelse af medejerskab i beboernes boligområde, hvor de bor og lever i det daglige. 

Jesper har været direktør i Arbejdernes Boligselskab i en årrække. Han kom i sin tid  fra Boligselskabet Nordsjælland, og han har tidligere økonomichef i boligselskabet AKB. Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe har altid været kendt for deres beboerdemokrati, hvor et styrende princip er at give beboerne medindflydelse på udviklingen af deres område.

Men hvad betyder det i praksis, og hvad får beboerne konkret ud af den medindflydelse? Hvem skal ellers være med, og hvordan forholder boligområdet sig til den omkringliggende by og dens funktioner?