Jimmy Povlsen

Adm. direktør, Salus

Jimmy Povlsen er administrerende direktør hos SALUS - en virksomhed som administrerer ca. 10.000 almene boliger i Sønderjylland. Hos SALUS bestræber de sig på at levere en effektiv administration til gavn for både beboere og de organisationer de administrerer.

Aktuelt arbejder Jimmy Povlsen og SALUS med et nyt boligprojekt i Sønderborg Kommune, hvor et gammelt børnehus skal nedrives og erstattes med nye rækkehuse.

Til konferencen vil Jimmy Povlsen bidrage med sin store erfaring inden for administration af almene boliger.

Dansk

3. Uddannelse og beskæftigelse

13:45

Torsdag d. 02. juni, 2022

Oplæg: Sønderborg Kommune og SALUS Bolig

Med et fælles afsæt i parallelsamfundsindsatsen og den boligsociale helhedsplan 2021-2025 har Sønderborg Kommune og Sønderborg Andelsboligforening sat spot på beskæftigelsesindsatsen i de udsatte boligområder. Der er etableret en fremskudt indsats, som møder borgerne helt tæt på deres hverdag – og det har vist gode resultater. Arbejdet følges i én samlet strategisk bestyrelse på tværs af kommune og boligforening.