Kirsten Gram-Hansen

Professor, Aalborg Universitet

40 % af alt energi bruges i vores bygninger og bygningerne spiller derfor en vigtig i at nedsætte vores CO²-aftryk. Teknologien udvikler hele tiden nye metoder og produkter, der kan reducere energiforbruget, og hjælpe med at tilpasse energiforbrug og produktion til hinanden. Men hvordan spiller beboernes adfærd og hverdagsliv sammen med denne udvikling?

Session 4. Grønt forbrug - hvordan matcher vi vedvarende energi og forbrug med hverdagen?