Lasse Kamp

Arbejdsmarkedschef, Sønderborg Kommune

Lasse Kamp er arbejdsmarkedschef i Sønderborg Kommune. Lasse Kamp har stor erfaring inden for det kommunale område, hvor han tidligere har siddet i en række forskellige stillinger - heriblandt også arbejdsmarkedschef - i Kolding Kommune.

Aktuelt arbejder Lasse Kamp med arbejdsmiljø, forandringsledelse og projektledelse i Sønderborg Kommune. Med sin store viden om arbejdsmarkedet vil Lasse sætte det perspektiv i relation til byudvikling på konferencedagen.

Dansk

3. Uddannelse og beskæftigelse

13:45

Torsdag d. 02. juni, 2022

Oplæg: Sønderborg Kommune og SALUS Bolig

Med et fælles afsæt i parallelsamfundsindsatsen og den boligsociale helhedsplan 2021-2025 har Sønderborg Kommune og Sønderborg Andelsboligforening sat spot på beskæftigelsesindsatsen i de udsatte boligområder. Der er etableret en fremskudt indsats, som møder borgerne helt tæt på deres hverdag – og det har vist gode resultater. Arbejdet følges i én samlet strategisk bestyrelse på tværs af kommune og boligforening.