Lisbeth Hansen

Direktør for Økonomi og arbejdsmarked, Sønderborg Kommune

Lisbeth Hansen er direktør for Økonomi og Arbejdsmarked i Sønderborg Kommune. Tidligere har Lisbeth Hansen været økonomichef i Silkeborg Kommune. Her havde hun ansvaret for økonomiområdet samt it- og digitaliseringsområdet, hvor hun har haft et særligt fokus på implementering af digitaliserings- og automatiseringsprocesser i kommunen.

Lisbeth Hansen har valgt at arbejde i netop Sønderborg Kommune, fordi kommunen arbejder målrettet for vækst og udvikling - og med et speciale i forandringsledelse, har Lisbeth Hansen en vigtig rolle i den overgang.

Desuden er Lisbeth Hansen selv sønderjyde og opvokset i Tønder-området.

Dansk

3. Uddannelse og beskæftigelse

13:45

Torsdag d. 02. juni, 2022

Oplæg: Sønderborg Kommune og SALUS Bolig

Med et fælles afsæt i parallelsamfundsindsatsen og den boligsociale helhedsplan 2021-2025 har Sønderborg Kommune og Sønderborg Andelsboligforening sat spot på beskæftigelsesindsatsen i de udsatte boligområder. Der er etableret en fremskudt indsats, som møder borgerne helt tæt på deres hverdag – og det har vist gode resultater. Arbejdet følges i én samlet strategisk bestyrelse på tværs af kommune og boligforening.