Manisha Patel

Senior partner, PRP Architects

Manisha vil som key note-taler bidrage med sin viden og indsigt om, hvordan man kan arbejde proaktivt med at skabe fremtidens generationskvarterer. Et perspektiv som vi får brug for i fremtiden, når vi skal skabe flere blandede byer med afsæt i samskabelse på tværs af forskellige discipliner og fagligheder.

Manisha er senior partner hos det engelske arkitektfirma PRP, hvor hun primært beskæftiger sig med bydesign og masterplanning. Hun står blandt andet bag masterplanen på Portobello Square i London, som vandt borgmesterprisen ved Housing Design Awards i 2015.

Aktuelt er Manisha Patel projektleder på en række af PRP’s mest profilerede opgaver, heriblandt Chobham Manor også i London, hvor hun har udviklet en ny typologi, som muliggør flergenerationsliv.

På baggrund af sin ekspertviden inden for byudvikling er Manisha Patel også udvalgt til at give råd og vejledning til ’The Good Growth Programme’ – et program styret af Londons borgmester, som har til formål at sikre bæredygtig og inkluderende byudvikling i netop London – selvfølgelig med de højeste designstandarder for øje.

Dansk

Keynote – Generational living in Pydar, Cornwall

10:15

Tirsdag d. 30. maj, 2023