Marie Traasdahl Staal

Udviklingschef, GAME

Hvorfor er vi her? Præsentation af non-profit-gadeorganisationen GAME.

Marie Traasdahl Staal er til daglig chef for udvikling og sociale programmer i non-profit gadeorganisationen GAME. Hun er medlem af Frivilligrådet og har tidligere været ansat i Socialforvaltningen i Københavns kommune og i Boligforeningen 3B som chef for sociale indsatser. Marie vil til konferencen byde velkommen til GAME og skitsere, hvorfor netop dette sted udgør rammerne for dagen.