Mette Kristensen

Seniorprojektleder, Bygherreforeningen

Cand.scient.anth., seniorprojektleder i Bygherreforeningen

Mette Kristensen er seniorprojektleder i Bygherreforeningen og har bred erfaring med arbejdet med unge mennesker fra udviklingsprojekter på erhvervsskoler, praktikpladsopsøgende arbejde og match af elever til virksomheder inden for bygge- og anlæg uddannelserne. Mette er seniorprojektleder i Byg med unge-alliancen, som er en indsats til at få mere arbejdskraft til byggeriet. Projektet sætter gang i en ræk-ke aktiviteter, som støtter bygherrerne i, at der kommer flere praktikpladser på de store byggeprojekter, og at der dermed bliver uddannet flere faglærte i byggeriet. Her har Mette ansvar for daglig ledelse af projektet, samarbejde med erhvervsskoler og bygherrer og for rekruttering af unge til byggerier.

Dansk

Seks Deep Dives

13:15

Torsdag d. 03. juni, 2021