Nina Hovsted Helk

Filantropidirektør, Realdania

Workshop 1: Levedygtige byer – mellem afvikling og udvikling.

Mange kommuner oplever en udvikling med blandede dynamikker, hvor affolkning og fraflytning i nogen byer godt kan sameksistere med vækst og tilflytning i andre af kommunens byer. Hvordan udvikler og omstiller man sig under afvikling, og hvordan kan det udtrykkes gennem strategiske tiltag?