Steffen Møller Borgbjerg

Direktør, Boligforeningen ALBO

På konferencen vil Steffen dele ud af sin viden og erfaring med at skabe generationskvarterer i det almene boligområde Axelborg i Horsens. 

Steffen er direktør for ALBO, Horsens største almennyttige organisation, der administrerer 55% af alle de almennyttige boliger i Horsens - inklusive Axelborg.

ALBO har over 4000 lejeboliger, som er beliggende i Horsens og omegn, og de tilbyder lejeboliger, både som etagebyggeri og rækkehuse. Steffen har været i den almennyttige boligsektor i mere end 15 år. Han er uddannet cand.merc. i Business Administration.

Steffen er en erfaren direktør med en demonstreret historie med at arbejde i formålsdrevne almennyttige boligforeninger. Hans kompetencer ligger inden for krydsfeltet ledelse, teambuilding, fusioner og opkøb, organisationsudvikling og forandringsledelse.

Han er særligt optaget af at præge politiske processer og lovgivning gennem strategisk ledelse, kommunikation, marketing og massemedierelationer i sit arbejde for at skabe mest mulig værdi for beboerne i boligforeningen Albo.