Stephanie Storbank

Borgmester, Billund Kommune

Stephanie Storbank (V) er borgmester i Billund Kommune fra partiet Venstre. Uddannelsesmæssig baggrund tæller både en professionsbachelor i sygepleje og en kandidatgrad i pædagogisk psykologi (cand.pæd.psyk).

På konferencen vil borgmesteren bidrage til konferencen med et indlæg om Billunds visionsplan med et særligt fokus på Kastaniehjørnet, hvor kommunen har sammentænkt kommunale plejeboliger med private og almene udlejningsboliger.

Fortællingen har til formål at inspirere ledere i andre kommuner og almene boligorganisationer til at tænke strategisk ift. byudviklingen og nye samarbejdspartnere. Ifølge borgmesterens egne ord er trivsel, vækst og samarbejde i fokus, når borgmesteren med det kommunale bagland ønsker at udvikle Billund kommune. Ambitionen er at gøre kommunen et attraktivt sted at vokse op, uddanne, leve, arbejde og blive gammel i. Derfor er lokal byudvikling en vigtig dagsorden, som borgmesteren har sat som én af sine mærkesager.