Tim Hansen

Kommunaldirektør, Sønderborg Kommune

Tim Hansen er uddannet fra Forsvaret og har en MBA fra Aarhus Universitet

Tim Hansen har siden han fyldte 20 år arbejdet med organisatorisk udvikling og ledelse, først i Forsvaret og efterfølgende i den kommunale sektor. Han har primært beskæftiget sig med de store velfærdsområder: ældreområdet, socialområdet, sundhedsområdet og arbejdsmarkedsområdet. 

I de seneste år jeg Tim arbejdet mest med erhvervsområdet, byudvikling og offentlige/private partnerskaber. Som kommunaldirektør har han det overordnede ansvar for 5500 medarbejdere, 5,8 mia. kr. i omsætning, og han står hver dag til rådighed for borgmesteren. I Sønderborg Kommune har han ligeledes ansvaret for kommunens tværgående stabe: HR- og Arbejdsmiljø, Byrådssekretariatet, Erhvervsservice samt Politik, Analyse og Kommunikation. 

På konferencen vil kommunaldirektøren fortælle om sit og kommunes arbejde med at udvikle Sønderborg som by og kommune. En udvikling, som skal være synlig i hovedbyen såvel som i de mindre byer og landsbyerne. Selv fremhæver Tim havneprojektet i Sønderborg, som et symbol på kommunens forvandling, men der er også andre spændende bystrategiske investeringer, der har fundet sted i kommunen, privat såvel som kommunalt.